PRAYERS

INOI/PRAYERS FOR INDIVIDUALS AND WHĀNAU DURING COVID-19 PANDEMIC

HE INOI MO TE URUTA COVID-19 - A PRAYER ABOUT THE COVID-19 PANDEMIC

HE INOI MO TE URUTA COVID-19

Puritia mātou, e te Atua pai,
i raro i te atārangi o to atawhai
i tēnei wā o te awangawanga.
Ukaukaina, ā awhinatia mātou kia kaua e wehi,
ā, whakarewaina ērā katoa ka taimahatia;
kia koa mātou i to whakaahurutanga
me te mōhio e kore rawa tētahi mea e kaha ki te momotu i a mātou i to aroha
i roto i a Karaiti Ihu, i tō mātou Ariki. Āmine. 

A PRAYER ABOUT THE COVID-19 PANDEMIC

Keep us, good Lord,
under the shadow of your mercy
in this time of uncertainty and distress.
Sustain and support the anxious and fearful,
and lift up all who are brought low;
that we may rejoice in your comfort
knowing that nothing can separate us from your love
in Christ Jesus our Lord.
Amen.

MŌ ĒRA KA NOHO TARATAHI - FOR THOSE IN ISOLATION

MŌ ĒRA KA NOHO TARATAHI

E te Atua o te aroha,
kia tata mai ki ērā kai te māuiui, kei te wehi, kei te noho taratahi hoki.
Whakamārietia te hunga e noho mokemoke ana;
Homai te tūmanako ki te hunga e awangawanga ana;
Whakamāramatia te hunga e noho pōuri ana;
Ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki,
tēnā i whakamamaetia motuhake runga i te rīpeka,
engari ka kīngi tahi me koe i roto i te korōria. Āmine

FOR THOSE IN ISOLATION

God of compassion,
be close to those who are ill, afraid or in isolation.
In their loneliness, be their consolation;
in their anxiety, be their hope;
in their darkness, be their light;
through him who suffered alone on the cross,
but reigns with you in glory,
Jesus Christ our Lord.
Amen.

MO ĒRĀ E AWANGAWANGA ANA/TE WHAKAMAU O TE NOHO TAHI - FOR THOSE WHO ARE WORRIED/SOCIAL COHESION

MO ĒRĀ E AWANGAWANGA ANA/TE WHAKAMAU O TE NOHO TAHI

E te Karaiti aroha, ka aroha koe ki ērā e mate ana
ka whakaorangia ērā e māuiui ana a-tinana, a hinengaro hoki.
Tirohia ērā e wehi ana i tenei wa.
Awhinatia matau kia whakakorengia nga whakaaro me nga mahi
ka momotu matau i a koe, i tena, i tena ano o matau hoki.
Homai ki a matau te atawhai kia ora
kia pumau ki tau oati ka noho tonu koe ki a matau, ake, ake, ake. Amine.

E te Ariki, e Ihu Karaiti,
i whakaakona matau kia aroha ki o matau hoa,
me te tieki i ērā e mate ana,
pera kai te tieki matau i a koe.
Whakakahangia matau i tenei wa o te awangawanga,
kia whakamarietia ērā e wehi ana, kia tiekina ērā e taimaha ana,
me te whakaahuru i te hunga noho taratahi
ka arohaina ratau e matau, e koe hoki,
mo te whakaaro ki to ingoa. Amine.

FOR THOSE WHO ARE WORRIED/SOCIAL COHESION

Loving Jesus, you are compassionate to those in need
and heal the sick in body and mind.
Look kindly on those who are fearful at this time.
Help us all to put away all thoughts and actions
that separate us from you and from one another.
Give us grace to live our lives
confident in your promise that you are with us always.
Amen.

Lord Jesus Christ,
you taught us to love our neighbour,
and to care for those in need
as if we were caring for you.
In this time of anxiety, give us strength
to comfort the fearful, to care for the sick, 
and to assure the isolated 
of our love, and your love,
for your name’s sake.
Amen.

MO ĒRĀ E TAIMAHA ANA - FOR THOSE WHO ARE ILL

MO ĒRĀ E TAIMAHA ANA

E te Atua Atawhai,
ka tukuna ērā e taimaha ana, e mamae ana,
ki tāu manaakitanga takakore, whakangākau hoki,
me te mōhio ka puritia mātou e ōu ringa whakamarumaru o tua iho
ina ka whakawehia e te kino.
Whakamārietia, whakaorangia hoki rātou,
kia whakahoki ki te ora me te kaha;
ko Ihu Karaiti hoki tō mātou Ariki. Āmine.

FOR THOSE WHO ARE ILL

Merciful God,
we entrust to your unfailing and tender care,
those who are ill or in pain,
knowing that whenever danger threatens
your everlasting arms are there to hold us safe.
Comfort and heal them,
and restore them to health and strength;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

MO NGA KAIMAHI KAI TE HOHIPERA ME NGA KAIRANGAHAU RONGOA - FOR HOSPITAL STAFF AND MEDICAL RESEARCHERS

MO NGA KAIMAHI KAI TE HOHIPERA ME NGA KAIRANGAHAU RONGOA

E te Atua Atawhai,
Homai nga pukenga, te aroha, me te kaha
ki ērā e tieki ana i te hunga māuiui,
me to whakaaronui ki ērā e rapa ana i te rongoa whakaora.
Whakakahangia ratau ma to Wairua,
kia whakahoki i te tini ki te ora
ma a ratau mahi:
ko Ihu Karaiti hoki to matau Ariki. Amine.

FOR HOSPITAL STAFF AND MEDICAL RESEARCHERS

Gracious God,
give skill, sympathy and resilience
to all who are caring for the sick,
and your wisdom to those searching for a cure.
Strengthen them with your Spirit,
that through their work many will be restored to health;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

MAI I TETAHI E MĀUIUI ANA, E NOHO TARATAHI ANA - FROM ONE WHO IS ILL OR ISOLATED

MAI I TETAHI E MĀUIUI ANA, E NOHO TARATAHI ANA

E te Atua,
awhinatia ahau ki te whakawhirinaki ki a koe,
ki te mohio kai toku taha koe,
ki te whakapono e kore tetahi mea e momotu i ahau i to aroha
i whakaaturia i roto i a Ihu Karaiti, i to matau Ariki. Amine.

FROM ONE WHO IS ILL OR ISOLATED

O God,
help me to trust you,
help me to know that you are with me,
help me to believe that nothing can separate me 
from your love
revealed in Jesus Christ our Lord.
Amen.

HE INOI MO TE AO - A PRAYER FOR THE WORLD

HE INOI MO TE AO

E te Atua ora tonu,
i roto i nga tini paheketanga o tenei ao hurihuri
ka pumau tonu to aroha
e kore hoki e hapa to kaha.
Nohoia tonutia hai kaitieki tuturu,
hai toka wawao,
i tenei wa o te kino, o te raru.
A hai to whakaaronui, arahina nga rangatira o nga iwi,
whakamarietia te hunga e awangawanga ana,
a homai ki a matau te hautoa me te tumanako
ki te anga whakamua;
ko Ihu Karaiti hoki to matau Ariki. Amine

A PRAYER FOR THE WORLD

Eternal God,
amid all the turmoil and changes of the world
your love is steadfast
and your strength never fails.
In this time of danger and trouble,
be to us a sure guardian
and rock of defence.
Guide the leaders of our nations with your wisdom,
comfort those in distress,
and grant us courage and hope
to face the future;
through Jesus Christ our Lord.
Amen

HE INOI MO TE WA MOE - A PRAYER AT BEDTIME

HE INOI MO TE WA MOE

I mua i te mutunga o tenei ra,
ka inoi matau, e te Kaihanga,
kia tiekina matau, ko te moe kia au,
i roto i to aroha pumau.
Ka inoi matau i tenei po,
mo nga tangata katoa,
engari rawa ia mo (nga ingoa o to whanau, o hoa, ka whakaawea e te mate uruta) me nga iwi o (nga motu, nga wahi ranei ka whakaawea e te mate uruta).
Homai te mohiotanga me te whakaaronui ki ērā katoa e awhina ana i a ratau. Amine.

A PRAYER AT BEDTIME

Before the ending of the day,
Creator of the World, we pray
That you, with steadfast love, would keep
Your watch around us while we sleep.
Tonight we pray especially for (names family or friends who are affected by coronavirus) and the people of (country or place which is affected by coronavirus).
Give skill and wisdom to all who are caring for them.
Amen.

HE INOI KIA MAHARA KAI A MATAU TE ATUA - A PRAYER REMEMBERING GOD IS WITH US

HE INOI KIA MAHARA KAI A MATAU TE ATUA

E te Ariki, e te Atua, kai toku taha koe i nga wa katoa;
i te ao, i te po;
i te hari, i te pōuri;
i te ora, i te taimahatanga;
i te aio, i te anipa.
I tenei ra kai te (whakaingoatia te kare a roto) ahau na te mea (nga take kai te pera te whatumanawa).
Awhinatia ahau kia mahara kai toku taha koe i nga mea katoa, a ka aroha hoki koe ki au.
Amine.

A PRAYER REMEMBERING GOD IS WITH US

Lord God, you are always with me.
You are with me in the day and in the night.
You are with me when I’m happy and when I’m sad.
You are with me when I’m healthy and when I am ill.
You are with me when I am peaceful and when I am anxious.
Today I am feeling (name how you are feeling) because (reasons you are feeling this way).
Help me to remember that you love me and are with me in everything today.
Amen. 

MO ĒRĀ E NOHO PANI ANA - FOR THOSE WHO MOURN

MO ĒRĀ E NOHO PANI ANA

E te Matua
kai te mohio koe i nga whakaaro o o matau ngakau, a, ka papouri tahi koe me matau.
Ngaukino nei te mamae o te matenga o ērā i arohaina e matau:
ki te riri matau mo te mate kua tau ki runga i a matau,
ki te whakangakau matau mo nga kupu whakamarie,
erangi he uaua te whakarongo atu,
tahuringia ake to matau pōuri ki te ora;
me to matau mamae ki te tumanako,
ki a Ihu Karaiti to matau Ariki. Amine. 

FOR THOSE WHO MOURN

Father,
you know our hearts and share our sorrows.
We are hurt by our parting from those whom we loved:
when we are angry at the loss we have sustained,
when we long for words of comfort,
yet find them hard to hear,
turn our grief to truer living,
our affliction to firmer hope
in Jesus Christ our Lord. Amen.

MO ĒRĀ KUA MATE - FOR THOSE WHO HAVE DIED

MO ĒRĀ KUA MATE

E te Atua Kaha Rawa, ora tonu,
e kore te mate, e kore te ora,
e taea te wewehe i a matau mai i tohou aroha i roto i a Te Karaiti:
whakarongo mai ki a matau inoi, whakamoemiti hoki
mo ērā katoa ka maumaharatia i tenei ra;
whakaritea i roto i a ratau te koronga o tou aroha;
a, kawea ake tatau ngatahi ki tou koa mutunga kore;
ko Ihu Karaiti hoki to matau Ariki. Amine. 

FOR THOSE WHO HAVE DIED

Almighty and eternal God,
from whose love in Christ we cannot be parted,
either by death or life:
hear our prayers and thanksgivings
for all whom we remember this day;
fulfil in them the purpose of your love;
and bring us all, with them, to your eternal joy;
through Jesus Christ our Lord. Amen.

CONTACT DETAILS

 Email: contact@ngapuna.org.nz

Address:

TUIA General Synod Office

200 St John’s Rd

St John’s

Auckland 1072

CONTACT US

2 + 10 =